LANGUAGE

銀座NAGANOのご案内銀座NAGANOのご案内

銀座NAGANOフリーマガジン「つなぐ」

銀座NAGANOの広報誌「つなぐ」は信州のヒト・コト・モノとあなたを“つなぐ”フリーマガジン。
毎月15日発行で、銀座NAGANOをはじめ、長野県関連施設にて配布中です。